เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเสนางคนิคม ตั้งที่ 83 ม.3 ต.เสนางคนิคม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ปี พ.ศ.2528 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงในปีงบประมาณ 2537 ได้รับงบประมาณสนับสนุนยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในฐานะโรงพยาบาล 30 เตียง เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

โดย admin เมื่อ 13/10/2018

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับการเยี่ยมสำรวจเครือข่าย Stroke ของ สรพ

โดย adnin เมื่อ 03/09/2018

รับการเยี่ยมสำรวจเครือข่าย Stroke ของสรพ.โดย นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ และคณะเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ตรวจร้านค้า ร้านชำ บ้านหนองคู ม. 3,7

โดย admin เมื่อ 09/05/2018

09.00-12.00 น. กลุ่มงานเภสัชฯ โรงพยาบาลเสนางคนิคมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคูและเครือข่าย อสม.ออกตรวจร้านค้า ร้านชำ บ้านหนองคู หมู่ 3,7

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ซ้อมรับอุบัติเหตุ ปี 2561

โดย admin เมื่อ 10/04/2018

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และเป็นการสร้างกระแสการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมด้วย

ดูเพิ่มเติม
ดูกิจกรรมทั้งหมด

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม ผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

image 1

ปี 2558

ได้รับเลือกการ นำเสนอ หัวข้อเรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 29/5/2558

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2558

คปสอ.เสนางคนิคม นำโดย นพ.สุรเดชช ชวะเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม รับโล่เกียรติคุณ เครือข่ายสถานบริการสุขภาพดีเด่นด้านมาตรฐานงานสุขศึกษา

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2558

โครงการ การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ภายใต้การดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานบูรณาการงานสุขภาพจิตสู่ระบบสุขภาพอำเภอ(MM-DHS)ระดับเขตสุขภาพที่ ๑๐ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยกรมสุขภาพจิต

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2558

ได้รับเลือกการ นำเสนอ หัวข้อเรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ จากสถาบันรับรองคุณาพสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 29/5/2558

ดูเพิ่มเติม
ดูผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

ดูเพิ่มเติม

งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ดูเพิ่มเติม