เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเสนางคนิคม ตั้งที่ 83 ม.3 ต.เสนางคนิคม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ปี พ.ศ.2528 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงในปีงบประมาณ 2537 ได้รับงบประมาณสนับสนุนยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในฐานะโรงพยาบาล 30 เตียง เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

รับประเมินคุณภาพงานเวชระเบียนRanking IM

โดย admin เมื่อ 03/08/2017

เมื่อวันที่ 3ส.ค.60 คปสอ.เสนางคนิคม นำโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่างๆของโรงพยาบาล และใน รพ.สต.สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ร่วมรับประเมินคุณภาพงานเวชระเบียน Ranking IM โดยทีมของ สสจ.อำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมกรกฏ43

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

รับประเมินมาตรฐานการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม Green and Clean Hospital

โดย admin เมื่อ 17/08/2017

เมื่อวันที่ 17ส.ค.60 โรงพยาบาลเสนางคนิคม และ รพ.สต.หนองคล้า ร่วมรับประเมินมาตรฐานการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม Green and Clean Hospital จากศูนยูอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี โดยป็นตัวแทนของจังหวัดอำนาจเจริญ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

อบรมโครงการป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน

โดย admin เมื่อ 10/08/2017

ด้วยงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลเสนางคนิคม ได้จัดโครงการป้องกันโรคเอดส์ในสถานที่ทำงานขึ้น เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่บุคลากรโรงพยาบาลเสนางคนิคม เข้าร่วมการอบรมและร่วมทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นแก่น้องๆเยาวชนแกนนำ

โดย admin เมื่อ 03/08/2017

กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ได้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นแก่น้องๆเยาวชนแกนนำ ในเขตเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ณ ห้องประชุมกรกฏ43 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ดูเพิ่มเติม
ดูกิจกรรมทั้งหมด

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม ผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

image 1

ปี 2558

ได้รับเลือกการ นำเสนอ หัวข้อเรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 29/5/2558

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2558

คปสอ.เสนางคนิคม นำโดย นพ.สุรเดชช ชวะเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม รับโล่เกียรติคุณ เครือข่ายสถานบริการสุขภาพดีเด่นด้านมาตรฐานงานสุขศึกษา

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2558

โครงการ การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ภายใต้การดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานบูรณาการงานสุขภาพจิตสู่ระบบสุขภาพอำเภอ(MM-DHS)ระดับเขตสุขภาพที่ ๑๐ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยกรมสุขภาพจิต

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2558

ได้รับเลือกการ นำเสนอ หัวข้อเรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ จากสถาบันรับรองคุณาพสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 29/5/2558

ดูเพิ่มเติม
ดูผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

ดูเพิ่มเติม

งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ดูเพิ่มเติม