เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเสนางคนิคม ตั้งที่ 83 ม.3 ต.เสนางคนิคม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ปี พ.ศ.2528 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงในปีงบประมาณ 2537 ได้รับงบประมาณสนับสนุนยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในฐานะโรงพยาบาล 30 เตียง เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม นพ.ปัณณธร เลิศเอกธรรม พร้อมด้วยคณะร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

โดย admin เมื่อ 22/11/2016

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม นพ.ปัณณธร เลิศเอกธรรม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนางคนิคมร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ณ ที่ว่าการอำเภอเสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ทีมบุคลากรการแพทย์โรงพยาบาลเสนางคนิคมเข้าร่วมหน่วยแพทย์อาสาที่สนามหลวง

โดย admin เมื่อ 25/10/2016

ทีมบุคลากรการแพทย์โรงพยาบาลเสนางคนิคมเข้าร่วมหน่วยแพทย์อาสาที่สนามหลวง

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม ประธาน คปสอ.เสนางคนิคม นำคณะเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุข ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดย admin เมื่อ 04/11/2016

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม ประธาน คปสอ.เสนางคนิคม นำคณะเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุข ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่ 1. เวลา 7.09 น. ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระ 9 รูป 2. เวลา 9.09 น. ถวายความอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ 3. แจกโบว์ริบบิ้นสีดำแก่ผู้มารับบริการ 4. ทำโรงทานแจกอาหารแก่ผู้รับบริการ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2559

โดย admin เมื่อ 01/11/2016

งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2559 ระหว่างวันที่1-7 พฤศจิกายน2559 โรงพยาบาลเสนางคนิคมได้จัดกิจกรรม"การปฐมพยาบาลทางใจ...คุณก็ช่วยคนอื่นได้" โดยมอบหมายให้งานสุขภาพจิตและยาเสพติดกิจกรรมได้ให้สุขศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือบุคคลที่ประสบเหตุการณ์เกิดจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก

ดูเพิ่มเติม
ดูกิจกรรมทั้งหมด

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม ผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

image 1

ปี 2558

ได้รับเลือกการ นำเสนอ หัวข้อเรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 29/5/2558

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2558

คปสอ.เสนางคนิคม นำโดย นพ.สุรเดชช ชวะเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม รับโล่เกียรติคุณ เครือข่ายสถานบริการสุขภาพดีเด่นด้านมาตรฐานงานสุขศึกษา

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2558

โครงการ การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ภายใต้การดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานบูรณาการงานสุขภาพจิตสู่ระบบสุขภาพอำเภอ(MM-DHS)ระดับเขตสุขภาพที่ ๑๐ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยกรมสุขภาพจิต

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2558

ได้รับเลือกการ นำเสนอ หัวข้อเรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ จากสถาบันรับรองคุณาพสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 29/5/2558

ดูเพิ่มเติม
ดูผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

ดูเพิ่มเติม

งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ดูเพิ่มเติม