เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเสนางคนิคม ตั้งที่ 83 ม.3 ต.เสนางคนิคม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ปี พ.ศ.2528 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงในปีงบประมาณ 2537 ได้รับงบประมาณสนับสนุนยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในฐานะโรงพยาบาล 30 เตียง เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

ประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางการขนย้ายและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ คปสอ. เสนางคนิคม

โดย admin เมื่อ 26/05/2017

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 คปสอ.เสนางคนิคม นายแพทย์ปกรณ์พล มงคลวงศ์เข้าร่วมในการประชุมเชิงปฎิบัติการและบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการขนย้ายและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของ คปสอ.เสนางคนิคม โดยมีตัวแทนจาก สสอ. และ รพ.สต. 8 แห่ง เข้าร่วมฯ

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน 3D ประจำเดือนมิถุนายน

โดย admin เมื่อ 01/06/2017

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 อำเภอเสนางคนิคมจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนิน คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สู่เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ที่ว่าการอำเภอเสนางคนิคม

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (DHB)

โดย admin เมื่อ 02/06/2017

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (DHB) อำเภอเสนางคนิคม นำโดย ท่านนายอำเภอ นายภูดิศ ชนะวรรณโณ สาธารณสุขอำเภอหว้านใหญ่ นายทศพงษ์ บุณพุฒ และนายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม ร่วมประชุมขับเคลื่อนและขยายการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ : ก้าวย่างที่มั่นคง ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ เป็นผู้ร่วมอภิปราย

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ประชุมวิชาการ ประจำปี 2560

โดย admin เมื่อ 22/05/2017

เมื่อวันที่22-23พฤษภาคม2560 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนางคนิคม เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 นำโดย นายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม เข้าร่วมรับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ประจำปี 2560 ทั้งประเภท Oral Presentation และ Poster Presentation

ดูเพิ่มเติม
ดูกิจกรรมทั้งหมด

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม ผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

image 1

ปี 2558

ได้รับเลือกการ นำเสนอ หัวข้อเรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 29/5/2558

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2558

คปสอ.เสนางคนิคม นำโดย นพ.สุรเดชช ชวะเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนางคนิคม รับโล่เกียรติคุณ เครือข่ายสถานบริการสุขภาพดีเด่นด้านมาตรฐานงานสุขศึกษา

ดูเพิ่มเติม
senangkhanikhom

ปี 2558

โครงการ การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ภายใต้การดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานบูรณาการงานสุขภาพจิตสู่ระบบสุขภาพอำเภอ(MM-DHS)ระดับเขตสุขภาพที่ ๑๐ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยกรมสุขภาพจิต

ดูเพิ่มเติม
image 1

ปี 2558

ได้รับเลือกการ นำเสนอ หัวข้อเรื่อง ระบบสุขภาพอำเภอ จากสถาบันรับรองคุณาพสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 29/5/2558

ดูเพิ่มเติม
ดูผลงานและความภาคภูมิใจทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

ดูเพิ่มเติม

งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ดูเพิ่มเติม