เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตรฐาน ให้บริการแบบองค์รวม

ค่านิยม (Value)

บริการแบบองค์รวม ร่วมใจประสาน สู่มาตรฐานสากล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

กิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง


โดย admin

เมื่อ 19/09/2017

ในวันที่ 19 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนางคนิคม นำโดยนายแพทย์ปัณณธร เลิศเอกธรรม และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเพื่อให้เบ่งบานในช่วงเดือนตุลาคมถวายแด่ในหลวง ร.๙


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3