เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

โรงพยาบาลเสนางคนิคม เปิดคลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์


โดย admin

เมื่อ 17/12/2020

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 โรงพยาบาลเสนางคนิคม เปิดคลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ วันที่ให้บริการ ทุกบ่ายวันอังคารสถานที่ ห้องตรวจคลินิกพิเศษ2( NCD) การบริการ ให้คำปรึกษา และส่งต่อเพื่อรับน้ำมันกัญชาหรือตำรับยาสุขไสยาสน์ ที่ รพ พนา ( รพ เสนางคนิคม ยังไม่มียา) สำหรับผู้ที่ข้อบ่งใช้ และไม่มีข้อห้ามใช้


senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3