เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

รประเมินผลคำรับรองปฏิบัติราชการ(PA Ranking 1/2564)


โดย admin

เมื่อ 10/03/2021

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นพ.ประภาส วีระพล นพ.สสจ.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ
รอง นพ.สสจ.อำนาจเจริญ เป็นประธาน ออกติดตามการประเมินผลคำรับรองปฏิบัติราชการ(PA Ranking 1/2564) คปสอ.เสนางคนิคม ณ รพ.เสนางคนิคม


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3