เข้าสู่ระบบ
Username:
Password:
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8

วิสัยทัศท์ (Vision)

โรงพยาบาลชุมชนมาตฐาน บริการแบบองค์รวม ร่วมสร้างสุขบุคลากร

ค่านิยม (Value)

S:มีความปลอดภัย E:ได้ประสิทธิผล N:คนทำงานร่วมเครือข่าย A:ใส่ใจผลสัมฤธิ์ N:มีจิตแห่งการเรียนรู้ G:เคียงคู่ธรรมมาภาบาล

วัฒนธรรมองค์กร
(Organizational culture)

ตรงต่อเวลา วาจาอ่อนหวาน บริการด้วยรอยยิ้ม

กิจกรรมของ
โรงพยาบาลเสนางคนิคม กิจกรรมทั้งหมด

senangkhanikhom

โครงการมอบรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน


โดย admin

เมื่อ 13/11/2014

ผู้ป่วยเบาหวานมักมีปัญหาแผลกดทับที่ฝ่าเท้าได้ง่าย และรักษายาก กลายเป็นแผลเรื้อรัง

ปัจจุบันการรักษาแผลที่เท้าได้พัฒนาขึ้นมาก ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสพ้นจากการตัดเท้ามากขึ้นเรื่อยๆ

แต่เป็นที่น่าเสียดายที่แม้เมื่อมีการรักษาจนแผลหายแล้ว
ผู้ป่วยกลับยังไม่ได้รับรองเท้าที่เหมาะสมในการป้องกันการเกิดแผล
ทำให้พบมีอุบัติการณ์การเกิดแผลซ้ำสูง

คปสอ.เสนางคนิคม จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดทำโครงการส่งมอบรองเท้าที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน


senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom
senangkhanikhom

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

image 3